8.05.2009

Memantapkan Jaringan Kolaborasi Latihan/Kolej-Perkhidmatan

Salam Sejahtera.

Bahagian Pengurusan Latihan KKM telah menganjurkan satu Bengkel JK Kecil Teknikal Kursus DPP yang bermula dari 4 Ogos hingga 6 Ogos di KPP Ulu Kinta. Bengkel ini telah dirasmikan oleh Timb. Setiausaha Bahagian (Dasar), En Saudagar Singh dan dihadiri oleh 40 orang peserta dari pelbagai pihak berkepentingan iaitu Lembaga PP, Persatuan PP, Kesatuan PP, Bahagian Kesihatan Awam, Bah. Perubatan dan Penyelia PPP negeri dan hospital serta pengarah2 kolej.
Bengkel ini juga diadakan selaras dengan resolusi ke 4 Konferens Kebangsaan PPP 2009 yang menyatakan perlunya diwujudkan jaringan kolaborasi yang lebih mantap di antara BPL/Kolej-Perkhidmatan bagi meningkatkan lagi kualiti kursus diploma pembantu perubatan. Selain itu ia juga merupakan strategi baru BPL bagi menghasilkan kursus-kursus yang lebih berkualiti selaras dengan kehendak pelanggan.

Sebanyak 9 kertas kerja/ceramah telah sampaikan dalam bengkel ini. Selain itu diadakan sesi perbincangan kumpulan bagi melihat semula keberkesanan kursus yang ada sekarang dan langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil serta mengatur strategi memantapkan lagi kursus pembantu perubatan selaras dengan keperluan semasa.

Bengkel diharapkan akan dapat menghasilkan satu pelan tindakan yang lebih mantap melalui kolaborasi BPL/Kolej-Perkhidmatan ke arah meningkatkan kualiti kursus pembantu perubatan yang dijalankan sekarang.