2.12.2009

Continuing Professional Development (CPD) Bagi Penolong Pegawai Perubatan

Salam Sejahtera.

Continuing Professional Development (CPD) atau Continuing Professional Education (CPE) adalah satu proses dimana ahli-ahli dalam satu-satu profesion mengekal, meningkat dan memperluaskan pengetahuan, kemahiran serta meningkatkan personal qualities yang diperlukan dalam kehidupan kerjaya profesional tersebut.

CDP juga boleh didefinisikan sebagai:
"the holistic commitment to structured skills enchancement and personal or profesional competence." (DTI,2002)

Dalam konteks PPP, sebagai suatu profesion yang professional, pelaksanaan CPD merupakan satu langkah yang amat tepat ke arah mengekal dan meningkatkan tahap profesionalisma profesion ini. Justeru, dengan adanya buku log CPD bagi PPP ini ia juga akan melengkapkan lagi pembelajaran sepanjang hayat PPP masakini.

Selain itu, melalui CPD ini PPP boleh mendapat mata (point) yang akan dikumpul diakhir tahun bagi mendapat pengiktirafan selaras dengan garispanduan yang disediakan oleh KKM (Rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 19 tahun 2008).

Bagi pelaksanaan CPD ini Lembaga telah membuat beberapa cadangan seperti dibawah:

Diharap dengan adanya CPD ini dapat meningkatkan lagi tahap profesionalisma PPP sejajar dengan tuntutan semasa.

Anda boleh mendapatkan CPD ini dialamat berikut:

2.03.2009

Berita Terkini Dari MAMA

KEDUDUKAN TERKINI KEAHLIAN:

30/6/2008 - Jumlah keahlian 1855
31/7/2008 - Jumlah keahlian 1935
31/8/2008 - Jumlah keahlian 1961
30/9/2008 - Jumlah keahiian 1985
31/10/2008 - Jumlah keahlian 2065
30/11/2008 - Jumlah keahlian 2076
31/12/2008 - Jumlah keahlian 2114
31/1/2009 - Jumlah keahlian 2141

Saranan ini ditujukan kepada semua PPP yang masih belum menyumbang ke Tabung WISMA PEMBANTU PERUBATAN. Sila uruskan sumbangan seberapa segera bagi mengurangkan pembiayaan pinjaman bank.

Setakat 31hb Jan 2009, hanya 53% shj PPP(Jumlah pungutan RM 460,000) yang telah menyumbangkan ke Tabung WISMA. Kerjasama diminta juga kepada semua Penyelia PPP baik di Hospital/Pejabat Kesihatan supaya menyemak balik mana-mana PPP dibawah jagaan yang belum membuat caruman.

MODE OF PAYMENT

Bank Slip/ATM Slip
Fax to admin (03-88832210)/Scan and emel-Account Numbers : 014150309143(Maybank)-email : admin@pppmalaysia.com or ma_pppm@yahoo.comOrder-Post/Money Order/Cheque-

Receiver name :-"PERSATUAN PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA

To all PPP's , please make sure you received official Receipt from your supervisor for donation to 'TABUNG WISMA PEMBANTU PERUBATAN".
Only donation submitted to PERSATUAN and BANK IN will be given the official receipt.

Sekian, harap maklum
http://www.pppmalaysia.com./