3.31.2014

A Qualitative Study on the Perspective and Teaching Practice of Novice Lecturers in a Paramedic Course

Abstract

Objective: The study aimed to obtain the perspective and teaching practice of novice lecturers serving at the training institutions, Ministry of Health Malayisa (MOH).
Method: A qualitative research was conducted on four novice lecturers at the  Medical Assistant College, Seremban. Data were obtained from interview and observation on their teaching in the lecture rooms.  The data analysis was performed by using Nvivio 9 software.
Result: In the aspect of the teaching perspective, the finding showed that there were two main themes; teaching concept and the teaching method. As far as the teaching concept concerned, respondents perceived  that lecturers were the source of knowledge and those who transfered the knowledge to the students.  Meanwhile, the second perspective related to the teaching approach in which lecturers need to use their experiences, they need to be knowledgeable and creative in their teaching. The integration of the themes  formed the main perspective, which was the lecturer-centered teaching.  In turn, in the teaching practice, it was consistent with their perspective whereby the approach of teaching is lecturer-centered.
Conclusion: This study showed that new lecturers would employ the lecturer-centered approach.   Apart from that, they were also lacking of the skills in terms of class control and value inculcation.   The deficiency in both these aspects needs to be overcome as it can affect the effectiveness of the teaching, also the quality of the graduates produced.

Keywords

Teaching perspectives; Teaching practice; Novice lecturer; Paramedic course; Lecturer-centered teaching

Education in Medical Journal:

9.30.2013

Students’ Perspectives on Clinical Practice in Medical Assistant Education

Alias Mahmud, Nor Hayati Alwi, Tajularipin Sulaiman, Aminuddin Hassan

Published online 30 September 2013
© The author(s) 2013. Published with open access at www.questjournal.org

Abstract

The aim of the study was to obtain student' perspectives on the clinical practice on the Diploma in Medical Assistant (DMA). The study design was cross-sectional survey performed in the Medical Assistant College, Seremban Malaysia. A self-administered questionnaire was used to 67 fourth-semester students who have undergone clinical practice in several hospitals in the state of Negeri Sembilan, Malaysia. Data were analysed descriptively as to gain the students’ perspectives in the aspects of confidence, clinical learning and the use of clinical equipment. The study outcome showed that there were a degree of concern among the students who undergo the clinical practice. Other than that, there were several issues that emerged in the clinical implementation which was the gap that exists between theory and practice such as the different equipment used in the college compared to the clinical placement where they were assigned. Practical exposure in college needs to be optimised so that it can enhance students’ confidence before they undertake clinical practice. Other than that, the implementation of theoretical teaching and practice should be integrated as to prevent the gap from forming between theory and practice.

Keywords: Medical Assistant Education, Clinical Practice, Paramedic Course, The Theory-Practice gap

Published at: Quest Journal of Research in Humanities and Social Science (JRHSS)
http://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol1-issue1/A110106.pdf


7.07.2013

The Integration Theory and Practice of Paramedic Curriculum

Abstract

The gap between theory and practice has been a critical issue in medical education.  Past studies have shown  that the gap between theory and practice is a result from the non-existent integration between theory and practice. This article seeks to discuss how integration between the two can be enhanced in the  paramedic curriculum of the Ministry of Health Malaysia.  There are 7 main factors that have been discussed namely the curriculum model, organisation and the content of theory and practice, teaching methodology, assessment criteria, the role of the lecturer, the role of the service staff and hidden curriculum


    Index Terms- The gap between theory and practice, the integration between theory and practice, paramedic course.


Published at International Journal of scientific and Research Publication, Volume 3 Issue 7, July 2013


3.10.2013

Tokoh PPP 2013

Tahniah kepada 3 orang tokoh PPP 2013 sempena Hari Pembantu Perubatan 2013.

1. Tn Haji Mansor  Fenner
2.  En Azmi
3. En Lau Wei Long

Jasa kalian tetap kami kenang!!

3.07.2013

Temu ramah TV1


Tahniah kepada Tn Hj Siri dan En Hamzah.
Selamat Menyambut Hari Pembantu Perubatan 10 Mac 2013

abu aiman

3.06.2013

Temu ramah Profesion PPP dalam Selamat Pagi Malaysia 7 Mac 2013


Salam Sejahtera,

Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan bahawa slot temuramah bersama Ketua Profesion Pembantu Perubatan (Penolong Pegawai Perubatan) dan Presiden Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia oleh RTM akan disiarkan di dalam siaran Selamat Pagi 1Malaysia pada 7 Mac 2013.

Sehubungan dengan itu, untuk tidak melepaskan peluang yang buat julung kalinya diadakan ini maka semua ahli profesion Pembantu Perubatan adalah dijemput untuk menonton siaran langsung ini.

Mohon Pentadbir-Pentadbir Kolej memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar Pembantu Perubatan menyaksikan siaran ini. Mudah-mudahan baik untuk diri dan masa depan mereka.
Selamat menonton!

--
Amin Zafri bin Abd Rahman
b.p - Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia

10.29.2012

SERANTA AWAM ATAS TALIAN BAGI CADANGAN PENGGUBALAN RANG UNDANG-UNDANG PENOLONG PENGAMAL PERUBATANSERANTA AWAM ATAS TALIAN BAGI CADANGAN PENGGUBALAN RANG
UNDANG-UNDANG PENOLONG PENGAMAL PERUBATAN


YBhg. Tan Sri/Puan Sri/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

Selamat Sejahtera dan Salam 1 Malaysia,

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia sedang menggubal Rang Undang-Undang Penolong Pengamal Perubatan yang baru bagi mengawal selia amalan penolong pengamal perubatan. Ini berikutan Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977, [Akta 180] yang telah berkuatkuasa hampir 35 tahun didapati tidak lagi menepati keperluan semasa.

Skop Akta 180, adalah terhad kepada penubuhan Lembaga Pembantu Perubatan (Pendaftaran), pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran penolong pegawai perubatan sahaja. Tidak terdapat peruntukan mengenai:

(a)    Komposisi, fungsi dan kuasa Lembaga yang tidak disenaraikan dengan terperinci;
(b)    Penubuhan jawatankuasa tertentu bagi membantu Lembaga melaksanakan fungsi dan kuasanya;
(c)    Penubuhan jawatankuasa khusus untuk memastikan taraf latihan penolong pegawai perubatan sentiasa berada ditahap yang tinggi;
(d)    Pendaftaran penolong pegawai perubatan yang mempunyai latihan lanjutan dalam bidang pengkhususan;
(e)    Bidangkuasa tatatertib; dan
(f)    Penguatkuasaan

Justeru itu, Akta 180 perlu dibuat penambahbaikan bagi memperkukuhkan undang-undang sedia ada selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa. Penambahbaikan ini adalah penting bagi memastikan amalan yang diberikan oleh penolong pengamal perubatan adalah berkualiti dan kompeten demi memelihara keselamatan orang awam.

Satu borang tinjauan akan  disiarkan secara atas talian di laman web Kementerian Kesihatan Malaysia diwww.moh.gov.my selama 14 hari bermula bermula pada 29 Oktober 2012 sehingga 11 November 2012. Sehubungan itu Kementerian Kesihatan mengalu-alukan sebarang cadangan dan komen yang boleh disalurkan melalui ppp.bap@moh.gov.my sebelum/pada 11 November 2012.

Kerjasama dalam memberikan pendapat mengenai perkara di atas adalah amat dihargai.

Sekian, terima kasih.PENGARAH
BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA


Maklumat lanjut sila akses di:
http://eservices.moh.gov.my/mohsurvey/index.php?sid=68828&lang=en

10.04.2012

MAJLIS KONVOKESYEN INSTITUSI LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (ILKKM) 2012


MAJLIS KONVOKESYEN INSTITUSI LATIHAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (ILKKM) 2012


Majlis Konvokesyen Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM) 2012, yang dikelolakan oleh Bahagian Pengurusan Latihan (BPL), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) akan diadakan selama 4 ( empat) hari bermula 13 hingga 16 Oktober 2012, bertempat di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB), Sultan Azlan Shah, Ulu Kinta Perak.

Seramai 9361 graduan dari 26 Institusi Latihan KKM seluruh negara yang telah berjaya menamatkan pengajian pra-perkhidmatan di peringkat diploma dan sijil yang merangkumi 13 disiplin dalam bidang kesihatan dan Latihan dalam perkhidmatan bagi 33 kursus lanjutan/pos-basik turut akan menerima diploma lanjutan serta sijil pos-basik masing-masing pada majlis ini.

Majlis graduasi dan perasmian konvokesyen  akan disempurnakan oleh YB Dato’ Sri Liow Tiong Lai, Menteri Kesihatan Malaysia, pada 13 Oktober 2012, bermula jam 9.00 pagi. Sempena majlis ini juga, buat julung kalinya Bahagian Pengurusan Latihan KKM akan melancarkan “Coffee Book Table yang memuatkan sejarah 50 tahun perjalanan Institusi Latihan KKM  di negara ini.

Sementara itu, Pesta Konvokesyen turut akan diadakan sehari lebih awal iaitu pada 12 sehingga 16 Oktober 2012, dengan pelbagai aktiviti antaranya Forum Perdana Ehwal Islam, Gerai-Gerai Jualan, Gerai Pameran, Pemeriksaan Kesihatan, Kuiz Kesihatan dan lain-lain di perkarangan KSKB Sultan Azlan Shah. Orang ramai adalah di jemput hadir bagi memeriahkan majlis ini pada tarikh berkenaan.

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Latihan
Kementerian Kesihatan Malaysia

3 Oktober 2012