3.06.2010

Kursus Asas Metodologi Pengajar

Seramai 48 orang pengajar-pengajar institusi latihan KKM lantikan Januari 2010 sedang menghadiri kursus Asas Metodologi Pengajaran di Corus Resort PD sejak 1 Mac lalu. Kursus yang dijalankan selama 2 minggu ini bertujuan memberi pendedahan dalam aspek metodologi pengajaran dan pembelajaran.

Semalam, saya telah diminta untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan pedagogi dan andragogi kepada peserta kursus. Masa yang diperuntukan selama 4 jam kepada saya terasa bagitu pendek kerana banyak perkara2 yang berkaitan dengan aspek pedagogi pengajaran perlu dibincangkan. Melalui maklumalas ceramah serta sesi soal jawab didapati rata2 peserta mempunyai minat yang tinggi dalam aspek pengajaran.

Di akhir kursus setiap peserta perlu membuat teaching demo/micro teaching. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan latihan kepada peserta bagaimana untuk mengajar dengan cara yang betul melalui aplikasi teori-teori yang telah dipelajari dalam kursus ini.

Diharapkan, agar segala ilmu yang diperolehi, dalam kursus ini dapat dimanfaatan oleh peserta bagi meningkatkan lagi mutu pengajaran di ILKKM.

abu aiman