6.17.2008

Hala Tuju PPP

Salam Sejahtera.

Hujung minggu lepas saya berkesempatan bersama-sama rakan-rakan serta pejuang-pejuang PPP berkampung di ILHAM Resort PD bagi membincangkan Hala Tuju PPP di masa akan datang.

Menurut mantan Ketua PPP Tn Hj Hassan, ini merupakan satu sejarah dimana lima bahagian, iaitu Lembaga PP, Persatuan, Kesatuan, Kolej dan Bah Pengurusan Latihan terlibat sama dalam perbincangan tersebut. Di samping itu, perbincangan juga di hadiri oleh 'orang lama' PPP yang bagitu konsisten dalam perjuangan memertabatkan kerjaya PPP iaitu Tuan Hj Mustafa.

Sepanjang 3 hari mesyuarat dan bengkel, beberapa cadangan dan resolusi dihasilkan untuk diambil tindakan oleh Lembaga PP, Kesatuan dan Persatuan PPP. Antaranya ialah:
  • Mewujudkan PPP Specialized di Hospital dan Kesihatan Awam dari aspek Klinikal, Teknikal/Diagnostik/Terapeutik dan pengurusan
  • Mewujudkan Garis Panduan serta Tanggungjawab yang jelas di Kesihatan Awam bagi membezakan peranan PPP dalam perkhidmatan Integrasi di Klinik Kesihatan.
  • Menjalankan kempen kesedaran yang agresif kepada semua PPP berhubung dengan konsep 'Review Approach' di Kesihatan Awam.
  • Memperkasakan latihan Basik PPP melalui Penjenamaan semua Diploma Pembantu Perubatan
  • Menyediakan kertas cadangan bagi membenarkan PPP membuat lokum
  • Lain-lain

Melalui beberapa sesi sumbang-saran, perbincangan, perbahasan serta kolaberasi idea diharapkan ia akan menjadi satu titik permulaan ke arah perkembangan kerjaya PPP yang lebih gemilang dimasa akan datang.